Корпоративтік басқару қағидалары

Корпоративтік басқару «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі - Қор) қызметін басқаруды және бақылауды қамтамасыз ететін және Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма, Қордың өзге органдары мен мүдделі тұлғалар арасындағы Жалғыз акционер мүддесіндегі қатынастарды қамтитын процестердің жиынтығы болып табылады.

Қордың бекітілген құрылымына сәйкес компания қызметіне жалпы басшылықты компанияның ағымдағы қызметінің міндеттерін шешуде Төрағаны қоса алғанда Басқармаға құқықтарды үлестіретін Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Қордың корпоративтік басқару кодексі Қор жұмысының негізгі құндылықтарын және оның мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынастарының негіздерін  анықтайды.

 

Корпоративтік басқару кодексі

Жарғы (өзгертулер мен толықтырулармен)

Іскерлік этика кодексі

"ТҮҚКБҚ" АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже

«ТҮҚКБҚ» АҚ Корпоративтік хатшы туралы ереже

«ҚИНКБҚ» АҚ Директорлар кеңесі қызметін бағалау туралы ереже

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларына шығыстарын өтеу, сыйақы беру және іріктеу қағидалары

«ҚИНКБҚ» АҚ басшылық жұмысшыларына еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету қағидалары

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау бойынша комитеті туралы ереже

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер бойынша комитеті туралы ереже

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер бойынша комитеті туралы ереже

«ҚИНКБҚ» АҚ корпоративтік жанжалдарды және мүдделілік қақтығыстарды реттеу бойынша саясаты

«ҚИНКБҚ» АҚ Корпоративтік хатшы қызметін бағалау қағидалары

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу саясаты

«ҚИНКБҚ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы ереже

 

 

 

Корпоративтік басқару қағидалары

Корпоративтік басқару «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі - Қор) қызметін басқаруды және бақылауды қамтамасыз ететін және Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма, Қордың өзге органдары мен мүдделі тұлғалар арасындағы Жалғыз акционер мүддесіндегі қатынастарды қамтитын процестердің жиынтығы болып табылады.

Қордың бекітілген құрылымына сәйкес компания қызметіне жалпы басшылықты компанияның ағымдағы қызметінің міндеттерін шешуде Төрағаны қоса алғанда Басқармаға құқықтарды үлестіретін Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Қордың корпоративтік басқару кодексі Қор жұмысының негізгі құндылықтарын және оның мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынастарының негіздерін  анықтайды.

 

Корпоративтік басқару кодексі

Жарғы (өзгертулер мен толықтырулармен)

Іскерлік этика кодексі

"ТҮҚКБҚ" АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже

«ТҮҚКБҚ» АҚ Корпоративтік хатшы туралы ереже

«ҚИНКБҚ» АҚ Директорлар кеңесі қызметін бағалау туралы ереже

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларына шығыстарын өтеу, сыйақы беру және іріктеу қағидалары

«ҚИНКБҚ» АҚ басшылық жұмысшыларына еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету қағидалары

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау бойынша комитеті туралы ереже

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер бойынша комитеті туралы ереже

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер бойынша комитеті туралы ереже

«ҚИНКБҚ» АҚ корпоративтік жанжалдарды және мүдделілік қақтығыстарды реттеу бойынша саясаты

«ҚИНКБҚ» АҚ Корпоративтік хатшы қызметін бағалау қағидалары

«ТҮҚКБҚ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу саясаты

«ҚИНКБҚ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы ереже

 

 

 

Пайдалы сілтемелер